Fakültemiz öğrencilerinin Yaz Okulu Programlarında ders almaları ile ilgili dikkat etmeleri gereken hususlar maddeler halinde aşağıda sıralanmıştır. Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Yaz Okulu Programlarında ders/dersler almak isteyen öğrencilerimizin bu hususlara dikkat etmeleri, ileride herhangi bir sorun yaşamamaları adına oldukça önemlidir. 

1-) "Yaz Okulundan Ders Alma Başvuru  Formunun" (FR-009 nolu) indirilerek, doldurulması gerekmektedir. (Form aşağıdaki linkten indirilebilir)

2-) Aşağıda, Üniversitemiz atrafından belirlenen "Yaz Okulu Alınacak Üniversiteler" listesi bulunmaktadır. Belirlenen Üniversitelerin dışındaki Üniversitelerden Yaz Okulu ders alma işlemi yapılmayacaktır.

3-) Doldurulan formun ekine (FR-009), Yaz okulunda ders/dersler almak istenilen üniversitenin 2021-2022 Yaz Okulu akademik takvimi ve gideceği Yükseköğretim Kurumundan alacağı dersin kredi ve içeriklerini gösterir belgeler eklenerek, Yaz Okuluna başlamadan önce elden formun onaylatılması gerekmektedir. (Önemli)

4-) Öğrencinin danışmanı ve ilgili Bölüm Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra Yaz Okuluna başlanacaktır.

5-) Alınan derslerin intibak işlemlerinin yapılabilmesi için, Yaz Okulunda alınan ders/derslere ait transkriptin, 2022-2023 Güz Yarıyılı başında (okulun  açıldığı hafta içerisinde) Bölüm Sekreterliğine bırakılması gerekmektedir. (Önemli)


FR-009 Diğer Yüksek Öğretim Kurumlarının Yaz Okulu Programlarından Ders Alma Başvuru Formu için Tıklayınız.

Yaz Okulundan ders alınabilecek Üniversiteler için Tıklayınız.

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİNE GÖRE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 (1) Yaz okulunda öğrenci, toplam on iki AKTS’yi aşmamak üzere en çok üç ders alabilir. Ancak yaz okulundan ders alarak doğrudan veya tek ders sınav hakkı ile mezun olabilecek durumda olan öğrenci, toplam on beş AKTS’yi aşmamak üzere en çok dört ders alabilir.

 2) Yaz okulunda birinci sınıf öğrencisi, üçüncü ve dördüncü sınıftan, ikinci sınıf öğrencisi ise dördüncü sınıftan ders alamaz.

(3) Birinci sınıf öğrencisinin ikinci sınıftan, ikinci sınıf öğrencisinin üçüncü sınıftan, üçüncü sınıf öğrencisinin dördüncü sınıftan ders alabilmesi için, alt yarıyıllardaki tüm derslerini alıp başarılı olması ve genel not ortalamasının 3.00 ve üstünde olması gerekmektedir.

(4) Başarısız dersi olan ve genel not ortalaması 3.00’ın altında olan öğrenciler yaz okulunda sadece daha önce alıp da başarısız oldukları dersleri alabilirler.

(5) Öğrenciler, haftalık on iki AKTS’den fazla olan derslerden, ilgili bölüm başkanlığının uygun görüşü ve birim yönetim kurulu kararı ile sadece bir tane alabilirler. Alınabilecek bu derslerin sayısı, tüm eğitim-öğretim süresince iki adeti geçemez.