Fakültemiz, Bakanlar Kurulunun 07.10.1999 tarih ve 99/13517 sayılı kararına istinaden ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 07.03.2000 tarihli toplantısında alınan kararı uyarınca, Gazi Üniversitesine bağlı bir birim olarak kurulmuştur. 2000 - 2001 eğitim-öğretim yılından itibaren, yüksekokul bünyesinde "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü" açılması ve 50 öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanması uygun görülmüştür. Ancak daha sonra 7 Mart 2006 tarihinde Ahi Evran Üniversitesi kurulmuştur. 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanun ile ve 17.10.2006 tarihi itibariyle Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu adını almıştır. 2009 - 2010 eğitim - öğretim yılında Antrenörlük Eğitimi Bölümü açılmış ve 40 öğrenci alınmıştır. 2010 - 2011 eğitim - öğretim yılında Spor Yöneticiliği Bölümü açılmış ve 33 öğrenci alınmıştır. Yüksekokulumuz 30 Mayıs 2011 tarihi itibariyle Üniversitemizin Bağbaşı Yerleşkesindeki yeni binasına taşınmıştır. 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 6.maddesi gereği Ahi Evran Üniversitesi ismi “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi” olarak değiştirilmiş. Bu değişiklikten sonra Yüksekokulumuz Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu adını almıştır. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 23.06.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında kapatılıp yerine Spor Bilimleri Fakültesinin kurulması uygun görülmüş olup, bu karar 13.07.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Makamının uygun görmesi ve 14.07.2021 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Fakültemizde, 5 adet derslik, 6 adet amfi derslik, 1 adet bilgisayar laboratuvarı, 10 adet idari ofis ile öğretim elemanlarına ait 18 adet ofis bulunmaktadır. Fakültemizde 1 adet seminer salonu, 2 adet toplantı salonu ve 1 adet kantin bulunmaktadır. Spor Bilimleri Fakültemizin öğretim dili Türkçe, öğretim süresi 4 yıldır (8 Yarıyıl).4 yıllık programı tamamlayanlara lisans diploması verilir. Fakülte bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü mevcuttur.

Spor Bilimleri Fakültesinin akademik kadrosu 1 Profesör, 7 Doçent, 3 Dr. Öğr. Üyesi, 6 Öğretim Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi Doktor ve 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 20 öğretim elemanından oluşmaktadır.

Spor Bilimleri Fakültesinin idari kadrosu 1 Fakülte Sekreteri, 2 Şef, 4 Memur, 1 Teknisyen olmak üzere toplam 8 idari personelden oluşmaktadır. 

Spor Bilimleri Fakültemize ait 1 Atletizm-Futbol Sahası, Yüzme Havuzu, Cimnastik Salonu, Güreş Salonu, Boks, Karate ve Taekwondo Salonu, 2 Adet Spor Salonu, 1 Adet Tenis Kortu, 1 Adet Basketbol- Voleybol Sahası, 1 Adet Halı Saha bulunmaktadır.

Spor Bilimleri Fakültemizin kullanımına sunulmuş 1’er adet Anatomi Laboratuvarı, Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Laboratuvarı, Kinantropometri Laboratuvarı, Sporcu Sağlığı Merkezi bulunmaktadır.