Ünvanı

Adı Soyadı

Görevi

Dahili Telefon

Şef

Hilal ÇAĞRI

Personel İşleri

280 41 78

Teknisyen

Mustafa IŞIK

Öğrenci İşleri- Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi 

280 47 16

Memur

Hurşit TOKER

Yazı İşleri

 280 22 35

Memur

Güllü KARA

Bölüm Sekreteri-Kalite Birim Sekreteri

280 46 13

Bil. İşletmeni

Tacettin ÇİFTÇİ 

Mali İşler

 280 20 02

Bil. İşletmeni

Filiz YILDIRIM

Dekan Özel Kalemi

 280 47 50

Yardımcı Hizmetler 

Mesut KABAK

Evrak Kayıt-Fotokopi

 280 22 36