KURUMSAL AKREDİTASYON PROGRAMI (KAP) FAKÜLTE KOMİSYONU

Birim Akreditasyon Temsilcisi

                                                

Kalite Güvencesi Sistemi

 

Eğitim - Öğretim

 

Araştırma-Geliştirme

 

Toplumsal Katkı

 

Yönetim Sistemi