FAKÜLTE EĞİTİMDE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ ÜYELERİ

ADI SOYADI

GÖREVİ                                                         

Prof. Dr. Ersan KARA

Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi Rabia SARICA            

Üye

Dr. Öğr. Kazım KAYA

Üye

Öğr. Gör. Dr. Rıdvan ERGİN

Üye

Öğr. Gör. Oğuz KILINÇ

Üye

MÜFREDAT GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

ADI SOYADI

GÖREVİ                                                            

Doç. Dr. Turan ÇETİNKAYA               

Başkan

Doç. Dr. Dede BAŞTÜRK

Üye

Öğr. Gör. İsmail KOÇ

Üye

AKREDİTASYON KOMİSYONU

ADI SOYADI

GÖREVİ                                                              

Doç. Dr. Levent VAR

Başkan

Doç. Dr. Sevde MAVİ VAR                 

Üye

Arş. Gör. Ekrem YILMAZ

Üye

ÖLÇME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

ADI SOYADI

GÖREVİ                                                      

Dr. Öğr. Üyesi Eylem GENCER         

Başkan

Öğr. Gör. Mustafa TUNÇEL

Üye

Öğr. Gör. Birol BALTACI

Üye

PROGRAM VE SINAV KOMİSYONU

ADI SOYADI

GÖREVİ                                                 

Doç. Dr. Murat ATASOY

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Sadi ÖN

Üye

Öğr. Gör. Dr. Ahmet YALÇINKAYA     

Üye

ÖĞRENİM YÖNETİM SİSTEMİ SORUMLUSU

ADI SOYADI

Dr. Öğr. Üyesi Vahit ÇİRİŞ