ADI SOYADI

GÖREVİ

Prof. Dr. Ersan KARA

Dekan-Birim Kalite Yetkilisi

Dr. Öğr. Üyesi Vahit ÇİRİŞ

Dekan Yard.–Birim Kalite Temsilcisi

Prof. Dr. Ersan KARA

Bölüm Başkanı-Üye

Doç. Dr. Murat ATASOY

Bölüm Başkanı-Üye

Doç. Dr. Dede BAŞTÜRK

Bölüm Başkanı-Üye

Öğr. Gör. Dr. Rıdvan ERGİN

Üye

Arş. Gör. Ekrem YILMAZ

Üye

Ramazan AKGÜL

Fakülte Sekreteri-Üye

Güllü KARA

Memur-Üye

Ayberk Olgar KAYA

Fakülte Öğrenci Kalite Elçisi

Zarife POLATOĞLU KURT

Bölüm Öğrenci Kalite Elçisi-(Bed. Eğit. ve Spor Eğit.Böl.)

Ertuğrul HAMAN

Bölüm Öğrenci Kalite Elçisi-(Spor Yöneticiliği Bölümü)